משרות עבודה

Crew Scheduling Coordinator

הצבת צוותים

Flight operations officer 

משגרים